●•●•●•●•●•●ஜ۩۞۩ஜ•●•●•●•●••●
••●•●•●•●•●•●
▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ PEOPLE's ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇
●•●•●•●•●•●ஜ۩۞۩ஜ•●•●•●•●••●
••●•●•●•●•●•●

CLUB PEOPLE's

Naziv: Tropical New Year 2011 
Adresa: Ada Ciganlija, Makiška strana 
Cena karte: 30 evra 
Muzika: Havajsko Cveće, Južno voće, sladoled, palme, trubači
Vatromet 
Napomena: ALL INCLUSIVE 
hrana - kiflice, pogačice, mini sendviči, sirevi, pršuta

REZERVACIJA :
barski sto bez flaše: 25 evra - minimum 5 ljudi
barski sto sa flašom domaćeg :30 evra 
barski sto sa flašom stranog : 40 evra 
visoko sedenja sa flašom : 120 evra -minimum 8 ljudi
separe sa 2 flaše : 250 evra - minimum 10 ljudi

Serbia★Nightlife

- DOCEK NOVE 2011 GODINE -

Info i Rez:
★ Djole: 064 50 33 417


●•●•●•●•●•●●ஜ۩۞۩ஜ•●•●•●•●••●
••●•●•●•●•●•●
▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ PEOPLE's ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇
●•●•●•●•●•●●ஜ۩۞۩ஜ•●•●•●•●••●
••●•●•●•●•●•●